Osobennosti funkcionirovanija transformirovannych frazeologizmov v sovremennom russkom i češskom mediadiskurse

Název česky Specifika fungování aktualizovaných frazeologismů v současném ruském a českém media diskurzu
Autoři

ZAŇKO Taťjana

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference MLADÁ RUSISTIKA – NOVÉ TENDENCIE A TRENDY VII
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krvs/ZS_2021_2022/ZBORNI__K_MLADA__-RUSISTIKA_2021-STIMUL-final.pdf
Klíčová slova Czech mediadiscource; Russian mediadiscourse; transformation of phraseological units; specifics of the use of transformations
Popis V článku se zkoumají rysy fungování frazeologických transformací používaných v současném ruském a českém publicistickém diskurzu, zejména se tyto jednotky zkoumají z hlediska kulturní lingvistiky na konkrétních příkladech. Fungování transformovaných jednotek úzce souvisí nejen se stylistickými specifiky žánru publikací, ale také s jeho účelem. Zvláštní pozornost je věnována funkcím transformovaných jednotek v mediálních textech, které ovlivňují samotný proces transformace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.