Prestiž, image, důvěryhodnost a komunitní role knihoven : průzkum postojů veřejnosti ke knihovnám

Logo poskytovatele
Autoři

ZBIEJCZUK SUCHÁ Ladislava KUBÁČEK Jáchym LACKO David HUDEČEK Ondřej

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Knihovna: knihovnická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://knihovnarevue.nkp.cz/dokumenty/2021-2/Sucha-1.pdf
Klíčová slova libraries; trust; image; communities
Popis Článek přináší výsledky průzkumu zaměřeného na vnímání prestiže knihovnického povolání, image knihoven, důvěryhodnosti a komunitní role knihoven veřejností v České republice. Dotazníkový průzkum proběhl na vzorku 1012 respondentů při sledování reprezentativnosti dle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště. Mezi nejzajímavější zjištění patří zejména vnímaná prestiž knihovnického povolání ve srovnání s ostatními vybranými profesemi, vysoká míra vnímání důvěryhodnosti knihoven, zdrojů poskytovaných knihovnami a důvěry v kompetence knihovníků ověřovat informace nekorespondující s uváděným chováním respondentů, kteří často jako zdroje ověřování informací upřednostňují jiné strategie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.