Roman Bronze Bull Statuette from Rymáň at Svárov, distr. Kladno, New Interpretation of the known Artefact and Notes on further Finds from Bohemia

Název česky Soška římského bronzového býčka z Rymáně u Svárova, okr. Kladno, Nové zhodnocení starého nálezu a poznámky k dalším nálezům z Čech
Autoři

JÍLEK Jan KORENÝ Rastislav KORÓNIOVÁ Monika

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologie : International Journal of Human Diversity and Evolution
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/62346584/J%C3%ADlek_Koren%C3%BD_Kor%C3%B3niov%C3%A1_2021_Roman_Bronze_Bull_Statuette_from_Rym%C3%A1%C5%88_at_Sv%C3%A1rov_distr_Kladno_New_Interpretation_of_the_known_Artefact_and_Notes_on_further_Finds_from_Bohemia_Anthropologie_
Doi http://dx.doi.org/10.26720/anthro.21.05.17.1
Klíčová slova Bronze statuettes of bulls; Roman Period; Roman provinces; imports; Barbaricum; Bohemia
Popis Bronzová soška býčka z doby římské, která byla B. Svobodou kdysi lokalizována k obci Rymaně u Mníšku pod Brdy, patří k nálezům po dlouhá léta zmiňovaným v české odborné literatuře. Předkládaný příspěvek je věnovaný nejen analýze samotného předmětu, ale též zjištění skutečného místa jeho nálezu. Zároveň je cílem textu sumarizace poznatků o římských soškách býků v provinciálních a italských kontextech, jakož i snesení poznámek k dalším nálezům z Čech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.