The Cult of Mithras and Christianity

Název česky Římský kult boha Mithry a křesťanství
Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference The Mystery of Mithras: Exploring the Heart of a Roman Cult
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Mithraism; Christianity; cultural borrowings; Christianisation; religious rivalry
Popis Vzájemné vztahy mithraismu a kžesťanství představují zajímavý problém, pro který bylo navrženo velké množství možných scénářů. Příspěvek se zabývá 1) otázkou povahy vzájemných kontaktů a možných shod v rituální aktivitě obou těchto náboženství; 2) otázkou, do jaké míry je možné zánik mithraismu pokládat jako důsledek cíleného náboženského násilí ze strany křesťanství. Analýza dostupných pramenů směřuje k závěru, že shody ve fungování mithraismu a křesťanství jsou nejspíše produktem podobné demografie a podobného postavení ve společnosti Římské říše a že náboženské násilí ze strany křesťanů přispělo k zániku mithraismu pouze částečně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.