„Z veliké a horlivé, též pobožné katolické náchylnosti“. Chrudimský epitaf rodiny Matyáše Heina z Heinbergu († 1653) jako obraz vzpomínání, liturgie a konverze

Autoři

JAKUBEC Ondřej

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se věnuje opomíjené malbě epitafu rodiny Matyáše Cyrila Heina z Heinbergu (†1653), jenž byl původně součástí oltáře sv. Markéty v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, pořízeného v roce 1640. Malba na první pohled představuje typický memoriální objekt, v němž se osobní reprezentace pojí s projevy zbožnosti a přináležitosti ke kolektivní náboženské identitě. Heinův obraz je přitom více než jen zajímavým dokladem malířské produkce z období třicetileté války. Svou ikonografií - zobrazením sakrálního prostoru s dominantou oltáře a žehnajícího katolického kněze - tematizuje sakrální katolický prostor coby místo liturgie, na níž se ve své ad perpetuum zhmotnělé vzpomínce na Heina a jeho blízké symbolicky podílejí nejen zobrazení členové heinovské rodiny, ale i všichni, žijící, kteří se při zádušních bohoslužbách této vzpomínky účastnili. Obraz je přitom definován typicky katolickými atributy (růžence, liturgie), které vizuálně akcentují kontext pravidelných bohoslužeb, sloužených díky Heinově fundaci před tímto oltářem. Heinův epitaf, jako součást oltáře, zřetelně vyjadřuje v zobrazené zádušní liturgii aktuální projev potridentské liturgie a je distinktivním rysem katolické náboženské identity. Malba, stejně jako sama zbožná fundace Matyáše Heina, tím jasně potvrzovala i řádnost katolického děkanského chrámu, který se tímto způsobem „očistně“ vyrovnával s předchozí nekatolickou (utrakvistickou) minulostí města Chrudimi a jeho kostelů, panující zde před rokem 1620. Obrazová liturgická inscenace tak souvisela se specifickou konfesní situací města v první polovině 17. století, resp. s postavením a sociálně-náboženskými rolemi jeho protagonistů. Ti se různými formami podíleli na konverzi Chrudimi a zdejších kostelů a náboženského života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.