Na Balkanite njama skrito-pokrito (tajnata v balkanskata frazeologija)

Název česky Na Balkáně není nic skrytého (tajemství v balkánské frazeologie)
Autoři

KREJČOVÁ Elena STALJANOVA Nadežda

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Balkanistic Forum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069
Doi http://dx.doi.org/10.37708/bf.swu.v31i2.13
Klíčová slova linguistic view of the world; metaphorical schemes; Balkan languages
Přiložené soubory
Popis Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat jazykový obraz světa ve dvou balkánských a příbuzných jazycích – bulharštině a chorvatštině. Tajemství je konceptem v procesu dělení světa, protože je základní a globální součástí chápání reality a jazyková reprezentace tohoto vnímání je nezbytnou součástí budování balkánského obrazu světa. Předmětem výzkumu je sémantický prostor tajemství v moderních balkánských jazycích a systém frazeologie a idiomatických výrazů, které se podílejí na konstrukci pojmu tajemství. Tajemství je v bulharštině a chorvatštině koncipováno a konceptualizováno podobně, je prezentováno jako předmět nebo látka. Dochází k částečnému překrývání sémantického pole tajemství s mlčením a nemluvením, v některých případech s tichem a temnotou. Jsou představena různá metaforická schémata utvářející pohled na svět. Závěrem je, že bychom mohli hovořit o společném balkánském chápání pojmu, dílku skládačky balkánského lingvistického obrazu světa, který je teprve třeba prozkoumat, popsat a rekonstruovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.