Life Storying in the 21st Century : Interdisciplinary Approaches

Logo poskytovatele
Název česky Vyprávění o životě ve 21. století : Interdisciplinární přístupy
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana MILDORF Jarmila

Rok publikování 2022
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní a mezioborová konference uspořádaná na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. O konferenci: Nové technologie a formy šíření informací pravděpodobně změnily způsoby, jakými lidé vyprávějí své životní příběhy. Rozhovory v rámci orální historie jsou nyní většinou vedeny s cílem archivovat je online, psaní o životě v jeho rozmanitých subžánrech bylo ovlivněno novými komunikačními platformami a digitálními formáty, jako jsou osobní webové blogy, sociální média a hyperfikce. Je dopřáno sluchu více hlasům v širších veřejných prostředích a jejich příběhy se potenciálně dostávají k širšímu publiku. Kromě toho se hranice mezi tím, co je "soukromé" a "veřejné", rozostřily v důsledku posunu původně intimnějších žánrů, jako je deník, k jejich současným online ekvivalentům. A dokonce i tam, kde jsou autobiografie publikovány v tradiční knižní podobě, je patrný vliv jiných diskurzivních a mediálních forem na textovou podobu knihy. Transformace zároveň nepoznamenala jen kanály pro vyprávění životních příběhů, ale i samotné životy, které jsou žity a vyprávěny. Ačkoli lidé všech dob a věků zažívali změny ve svých životech, tyto změny snad nikdy nebyly tak rychlé a všeobjímající jako v prvních desetiletích tohoto století. Pandemie COVID-19 tuto proměnu ještě více zvýraznila, ale i ona je pouze vrcholem dlouhodobějších změn, které nás provázejí již delší dobu: změn v domácnosti a na pracovišti, změn v sociálních interakcích, změn v globálním měřítku v dějinách, politice, ekonomice a ekosystému. Jak se s těmito většími změnami snoubí současné osobní životní příběhy a jejich narativní strategie? Jaké komunikační kanály vypravěči životních příběhů používají a jaké jsou jejich účinky? Jaký vliv mají změny v praktikách vyprávění životních příběhů na konstrukci identity? Na této konferenci se setkávají vědci z různých oborů (orální historie, auto/biografická studia, sociologie, lingvistika, literární a kulturní studia, mediální studia, psychologie, etnografie a další), kteří se zajímají o současné vyprávění životních příběhů v jeho rozmanitých podobách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.