Informace o projektu
Fakta a fikce v životních příbězích: narativní strategie autobiografického psaní

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-12454S
Období řešení
4/2021 - 3/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

tl;dr: Cílem projektu je analýza narativních strategií autobiografických textů a vztahu těchto strategií k propojení narativu, paměti, identity a kultury; vzájemné obohacení teorie autobiografie a naratologie; představení současného cizojazyčného výzkumu v oblasti autobiografie českému publiku.

Ambicí projektu je výzkum vyprávěcích strategií autobiografických textů pomocí naratologických metod v kombinaci s teorií autobiografie a s využitím poznatků kognitivní a narativní psychologie. Analýza příkladů autobiografického psaní (autobiografií a memoárů, meta-autobiografií, autofikcí a autobiografických komiksů) publikovaných od 70. let 20. století do současnosti v angličtině, němčině a češtině se zaměří na způsoby, jimiž použité narativní techniky odrážejí, ztvárňují či inscenují sebe-objevování a konstrukci Já, problémy autobiografické paměti a konvence autobiografického psaní. Prozkoumá estetické účinky různých vyprávěcích postupů a jejich možné etické důsledky. Hlavním výstupem bude odborná monografie zaměřená na 1) narativní perspektivu jakožto prostředek inscenování komplexního vztahu mezi současným a minulým Já, 2) zapojení fikčnosti za účelem zprostředkování autobiografické pravdy, 3) vztahování se ke kulturně utvářeným vzorcům zkušenosti a vzorům identity a 4) meta-autobiografické strategie v různých typech autobiografické tvorby.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.