Reflections of the present and past self in life writing : the case of you-narratives

Logo poskytovatele
Název česky Reflexe současného a minulého Já v psaní o životě : případ vyprávění v druhé osobě
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis První část příspěvku se zaměřuje na způsoby, jakými různé typy vyprávění o životě pracují s vnímanou vzdáleností mezi současným a minulým já. Druhá část zkoumá vyprávění v druhé osobě v autobiografickém psaní, jeho formy a účinky. Na základě naratologických poznatků o vyprávění v druhé osobě v beletrii, jako jsou typologie vy-vyprávění nebo diskuse o možné korelaci vy-vyprávění se čtenářskou angažovaností, stručně pojednávám o příkladech auto/biografických textů, které používají zájmeno druhé osoby k různým účelům. Poslední část přednášky analyzuje zobrazení přítomného a minulého Já v románu Cherry (2000) Mary Karrové, který využívá druhou osobu především jako odkaz k autobiografické hrdince v minulosti a kombinuje tuto techniku s figurální perspektivou a historickým prézens, čímž posiluje čtenářovo zanoření a emocionální zapojení. Vyprávění v druhé osobě však v tomto textu slouží také jako prostředek ke sdělení zpětného pohledu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.