KONFERENCE INTERETNICKÉ VZTAHY VE STŘEDNÍ EVROPĚ: SOUŽITÍ – KONFLIKTY – MIGRACE

Autoři

VÁLKA Miroslav

Rok publikování 2022
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vztahy mezi jednotlivými etnickými společenstvími, které se historicky zformovaly na teritoriu střední Evropy, jsou dlouhodobě předmětem studia několika vědních disciplín. Své trvalé zastoupení má mezi nimi také etnologie. Ve svém historickém vývoji musela v řešených tématech i přístupech nejednou reflektovat aktuální etnickou (respektive etnicky podmíněnou politickou) situaci. Etnologie ve studiu interetnických souvislostí svou pozornost směřovala zpravidla jinými směry, než tomu bylo např. u historicky profilovaných výzkumů a jejich zacílení na politické dějiny nebo ideologické konstrukty tuto problematiku doprovázející. Realizované výzkumy směřovaly spíše k postižení kulturních a sociálních souvislostí zpočátku především na bázi tzv. lidové kultury, posléze již s tendencí k rozšiřování zájmového pole studia této problematiky i v jiných kulturních a sociálních rovinách. Studium problematiky se odvíjelo na bázi vybraných regionů, lokalit, ale nabývalo i ryze mikrosociální formy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.