Slovenská komunita v hraničiarskej osade Stará Pazova v srbskej Vojvodine

Název česky Slovenská komunita v hraniční osadě Stará Pazova v srbské Vojvodině
Autoři

BOTÍK Ján

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V kolonizačním procesu, který probíhal v 18. a 19. století na podunajské-panonské nížině po porážce osmanských vojska (1683) a jejich vytlačení Habsburskou monarchií (1699), přitom vznikaly osady na šlechtických panstvích, velmi osobitou kategorii představovali tzv. hraničářské osady, které zřizoval panovnický dvůr. Nacházeli se v souvislém řetězci poblíž vojenské hranice vytyčené roku 1702 mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší. Pro tyto osady byl uzákoněný osobitý hraničářských statut, který stimuloval, že způsob života v těchto osadách se mnoha odlišnostmi lišil od standartního života kolonistů v lokalitách na šlechtických panstvích. Příspěvek si všímá těchto zvláštností života hraničářů. Jejich pojmenování a analýza může být přínosná k poznávacím záměrům této konference.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.