Obraz domova v denících čs. legionářů

Autoři

VARAĎA Ondřej

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek si klade za cíl prozkoumat obraz domova v memoárových pramenech z provenience čs. legionářů. Soustředit se přitom bude nejen na retrospektivní vzpomínky zaznamenané během služby v legiích, ale i na úvodní biografické pasáže, jež jsou součástí mnoha deníků, a vize a představy budoucí svobodné vlasti a domova, do něhož se doufali vrátit. Příspěvek se taktéž bude tam, kde je to možné, zabývat konfrontací těchto časově a situačně odlišných obrazů domova a jejich vývoje v čase. Výsledkem článku by tak měl být jednak rozbor opakujících se motivů, jednak jejich vývojových tendencí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.