Filozofie pro děti - přístup, který může rozvíjet občanské kompetence žáků

Autoři

VLČEK Jakub ROZMAHEL Ivo

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis MGR. IVO ROZMAHEL (FF MUNI) a MGR. JAKUB VLČEK (FF MUNI) představí výzkum vedený pod supervizí prof. Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D. a zaměřený na využití metody Filozofie pro děti na českých základních školách. Výzkum byl proveden skrze kontinuální pozorování výuky realizované zapojenými učiteli, se kterými byla pořízena i řada rozhovorů. V rámci konferenčního příspěvku autoři představí unikátnost metody Filozofie pro děti v souvislosti s rozvojem občanských kompetencí žáků a odhalí výsledky výzkumného šetření týkající se překážek při implementaci této metody a dopadů této metody z hlediska profesního rozvoje učitelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.