The Variability of Late Latin Authors’ Means for Marking Direct Discourse

Název česky Variabilita prostředků pro uvozování přímé řeči v pozdní latině
Autoři

MIKULOVÁ Jana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Convivium Supplementum. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Convivium
Klíčová slova direct discourse; inquit; late Latin; Macrobius; markers; quotation
Přiložené soubory
Popis Texty z pozdně latinského období (cca 200-813 n. l.) vykazují změnu v používání slovesných i neslovesných prostředků uvozujících přímou řeč i v používání přímé řeči bez uvození. Na vzorku textů od 1. stol. př. n. l. do 8 stol. n. l. se v tomto článku zkoumá, zda byly tyto změny stejné ve všech textech a jakou roli hrálo rozhodování jednotlivých autorů. Četnost používání uvozujících prostředků byla vypočítána jako procentuální podíl daného výrazu ze všech uvozujících výrazů v daném textu. Pozdně latinské texty vykazují větší variabilitu, protože vedle dřívějších uvozujících výrazů se objevují nové. Významné rozdíly se vyskytují také mezi jednotlivými autory. Bližší zkoumání ukazuje, že někteří autoři byli kreativní při kombinování starých a nových prostředků a vytvářeli tak texty, které vykazují zároveň kontinuitu i diskontinuitu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.