The Roman Cult of Mithras and Religion of Roman Soldiers : What Can We Learn from Network Analysis of Mithraic Evidence?

Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příčina rychlého a geograficky impozantního rozšíření mithraismu v Římské říši je dosud objasněna jen částečně. Vědci spekulovali o vlivu římské armády a oblibě mithraismu mezi římskými vojáky. Pečlivě provedená demografická studie mithraistické epigrafiky však tento názor zproblematizovala. Abychom prokázali možný vliv římské vojenské infrastruktury na šíření mithraismu v římské říši, nakódovali jsme všechna místa s doloženým výskytem mithraismu a lokality hlavních římských legionářských pevností a umístili je na dopravní síť, abychom pomocí statistické analýzy zjistili možný vztah mezi těmito soubory dat, a to jak na úrovni celé římské říše, tak na regionální úrovni. Ačkoli jsme na úrovni celé římské říše nezjistili statisticky významný překryv mezi polohami římských legionářských pevností a mithraistických lokalit, objevili jsme statisticky významnou přítomnost mithraistických dokladů v uzlech důležitých pro prahované vojenské podsítě spojující římské legionářské pevnosti. Tyto výsledky podporují názor, že římská vojenská infrastruktura přispěla k šíření mithraismu a může částečně vysvětlit geografické rozložení archeologicky doložených mithraistických dokladů v Římské říši, ale nelze je považovat za jediný faktor, který by hrál při přenosu mithraismu roli.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.