Dobri praktiki pri naučnite publikacii

Název česky Dobré praxe vědeckých publikací
Autoři

KREJČOVÁ Elena

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ezikov svjat = Orbis linguarum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://ezikovsvyat.com/index.php/en/
Doi http://dx.doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i3.15
Klíčová slova ethics of scientific work; publication ethics; academic publishing; scientific publications; ethics; Masaryk university
Přiložené soubory
Popis Cílem textu je zvýšit citlivost badatelů k porušování pravidel publikační etiky a přispět ke kultivaci publikačního prostředí v české akademické sféře. Řada možných negativních jevů může být založena na špatné informovanosti méně zkušených autorů nebo vlivem vnějších okolností. Text představuje pravidla správné vědecké praxe, která jsou zakotvena zejména v oficiálních dokumentech a etických kodexech vědeckých institucí. Podrobně jsou prezentovány osvědčené postupy ve vědeckých publikacích Masarykovy univerzity, Brno, ČR, je třeba se vyhýbat časopisům a nakladatelstvím, která slibují příliš snadné podmínky pro publikování prací autorů, protože poškozují akademickou kariéru, negativně ovlivňují vědeckou integritu a snižují hodnotu výzkumné práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.