The Importance of Barbarian Retinues for the Transitional Period between Antiquity and the Middle Ages

Název česky Význam barbarských družin pro přechodné období mezi starověkem a středověkem
Autoři

LACIAK Martin Vladislav

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Obsah této prezentace byl zaměřen na význam barbarských družin v přechodném období mezi antikou a středověkem. Nejprve jsem začal stručným popisem barbarských družin podle antických pramenů. Poté jsem pokračoval představením nejvlivnějších aspektů barbarských družin pro toto období a pro následný vývoj středověkého světa. Například jak se projevovala státotvorná funkce barbarských družin, která byla úzce spjata s jejich náčelníkem (princezna, dux, iudex, ???????? atd.), pomohla s přeměnou kmenových společností germánských kmenů v první "barbarské" germánské státy, nebo jak nutnost válčení za účelem udržení moci náčelníka podmínila zvýšený výskyt nájezdnických výprav, které následně vyvolaly migrační vlny napříč Evropou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.