Data management v archeologii

Autoři

PAJDLA Petr KUBELKOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Data management plány (DMP) se stávají povinnou součástí návrhů projektů nejen v mezinárodních výzvách. Cílem workshopu je ukázat, proč DMP není dalším zbytečným administrativním požadavkem, ale užitečným nástrojem. DMP umožňuje efektivně spravovat výzkumná data jak před začátkem projektu, tak v jeho průběhu. Zároveň si ukážeme, že tvorba DMP je vhodná nejen pro projekty velkého rozsahu, ale může být i užitečným nástrojem při přípravě diplomových a disertačních prací a menších projektů. DMP ve své podstatě sumarizuje jaká data budou v průběhu řešení projektu vytvářena a využívána, jakými způsoby budou analyzována, kde budou uložena a co se s nimi stane po skončení daného projektu, pod jakou licencí budou zveřejněna atd. Explicitní formulace těchto detailů v rané fázi řešení projektu pomáhá formalizovat proces nakládání s výzkumnými daty a zavčasu identifikovat možné problémy a slabiny zvolených postupů. Cílem by pak mělo být vědomé nakládání s výzkumnými daty a posun k FAIR principům, tj. umožnit jejich dohledatelnost, dostupnost, interoperabilitu a znovu použitelnost. Právě FAIR principy v přístupu k datům a jejich sdílení jsou kroky, které vedou k dlouhodobé reprodukovatelnosti a transparentnímu výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.