Hus’s Opera omnia. Tractatus varii and the current state of research

Název česky Husova Opera omnia. Tractatus varii a současný stav výzkumu
Autoři

KRMÍČKOVÁ Helena ŠVANDA Libor

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Skutečnost, že badatelé dosud postrádají kritické vydání mnoha spisů M. Jana Husa, vůdčí osobnosti českého reformačního hnutí, je paradoxem, který pravděpodobně udiví každého, kdo se začne zabývat českou reformací a chce se dostat k primárním pramenům. Přestože počátky ediční řady Magistri Iohannis Hus Opera omnia (MIHOO), jejímž cílem je zpřístupnit tematicky uspořádané kritické edice Husových spisů, sahají do 50. let 20. století, z plánovaných 26 svazků byla dosud vydána jen asi polovina. Tento nedostatek se daří odstraňovat velmi pomalu. Počátky ediční řady jsou spojeny se jmény Bohumila Ryby a Anežky Vidmanové, kteří stanovili základní pravidla vydávání Husových spisů. Následovali další významní editoři a v průběhu let byla připravena řada kvalitních edic. Dlouhou dobu je vydávala Academia - nakladatelství Československé akademie věd, a v posledních desetiletích nakladatelství Brepols v rámci řady Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CC CM). Na jejich práci se snaží brněnská ediční skupina navázat od roku 2005. Vydali řadu studií, pořídili české překlady některých Husových textů a připravili kritické edice, které vyšly v 17. a 24. svazku řady MIHOO: Enarratio Psalmorum (CC CM 253, 2013) a Constantiensia (CC CM 274, 2016). Skupina nyní pracuje na edici 21. svazku s názvem Tractatus varii, který bude obsahovat Husovy traktáty převážně z let 1408-1412.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.