Soubor z pozdní doby laténské z Lesonic, okr. Znojmo Příspěvek ke kontaktům mezi středním Podunajím a Polskem v mladší době předřímské

Autoři

JÍLEK Jan TESKA Milena

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Soubor archeologických nálezů z Lesonic představuje svým složením jedinečný doklad kontaktů mezi prostředím pozdní doby laténské ve středním Podunají a územím severovýchodního Polska. Problematické nálezové okolnosti a atypická lokalizace neumožňují jednoznačné určení kontextu nálezu. V článku jsou diskutovány obě možnosti – hrob a depot/obětina. Soubor lze datovat do stupně LTD1, resp. LTD2a, podle chronologie doby předřímské v Polsku pak do stupně A2, případně do přechodu A2/A3.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.