The earliest music inventories up to 1700 and their significance in the research on the music history of the Bohemian Lands Inventory as a testimony of non existing music collection and contribution to music bibliography

Název česky Nejstarší hudební inventáře do roku 1700 a jejich význam pro výzkum hudební kultury Českých zemí: inventáře jako svědectví zaniklých hudebních sbírek a prameny k hudební bibliografii
Autoři

MAŇAS Vladimír

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na mezinárodním kongresu IAML 2022 jsem referoval o problematice hudebních inventářů jako dokladů neexistujících sbírek i pramenů k hudební bibliografii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.