Art and Memory in Early Modern Europe

Název česky Umění a paměť v raně novověké Evropě
Autoři

JAKUBEC Ondřej DEMCHUK Stefaniia

Rok publikování 2023
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předmětem konference je zkoumání (vizuální) kultury paměti a vzpomínání v období raného novověku v kontextu společenského, náboženského a politického života. Mezi účastníky budou historikové umění z následujících institucí: Universiteit Leiden, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Université François-Rabelais, Tours, Národní universita Tarase Ševčenka, Kyjev, Universita Pardubice, Leibniz Universität Hannover, Lvovská národní akademie umění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.