Metrics for the identification of primary centers of government from historical itineraries: Přemysl Otakar II: A case study

Logo poskytovatele
Název česky Metriky pro identifikaci centrálních lokalit na základě historických itinerářů: případ Přemysla Otakara II.
Autoři

KALHOUS David MERTEL Adam STACHOŇ Zdeněk

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj SocArxiv Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://osf.io/preprints/socarxiv/anq4y/
Doi http://dx.doi.org/10.31235/osf.io/anq4y
Klíčová slova geohumanities; spatial data analysis; medieval studies; royal itinerary analysis; medieval administration; centers of government; governance; Přemysl Ottokar II.; Czech lands; Austria; high Middle Ages
Popis Královské listiny a kroniky představují jedinečný historický pramen pro výzkum rozložení moci a správy středověkého království. Tento příspěvek představuje pokus o pokrok v analytických přístupech, které ke studiu správy středověkého království prezentovali němečtí historici v 80. a 90. letech 20. století. Inspirováni využitím nově poznaných digitálních metod v humanitních vědách porovnáváme analytické metriky implementované na souboru dat itineráře aktivit Přemysla Otakara II (1251-1278) ke studiu identifikace primárních center jeho vlády. Data pro studii byla shromážděna na základě historického výzkumu dostupných pramenů a transformována a vyčištěna do podoby datové tabulky králových aktivit a seznamu geokódovaných lokalit. Pro studium králova pohybu v časoprostoru bylo také třeba rekonstruovat cestovní trasy a odpovídající odhad cestovního času. V dalším kroku jsme vybrali a implementovali dvanáct metrik od základní statistické analýzy a geostatistiky až po síťovou analýzu, abychom vyhodnotili soubor dat a identifikovali primární centra královy vlády. Dále jsme poskytli srovnání všech použitých metrik ve smyslu vizuální analýzy, metodologického hlediska a z hlediska jejich historické interpretace. Kromě metodologického rozšíření výzkumu historických itinerářů přinesly výstupy analýz nový příspěvek k historickému výzkumu správy středověkého království.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.