Každodenní život časně slovanské společnosti. In JAGOŠOVÁ, Lucie a Pavol TIŠLIAR (eds.). Slované: život a smrt v raném středověku (materiály a statě)

Autoři

KLENNEROVÁ Viktorie

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento článek se zaměřuje na každodenní život starých Slovanů od jejich příchodu na evropský kontinent až po příchod Avarů. Práce je strukturována do několika vzájemně propojených tematických celků. Hlavní část představuje všechny oblasti každodenního života časně slovanské společnosti, od výčtu používaných potravin včetně způsobů jejich zpracování, přes přehled vývojových změn ve slovanské společnosti, úvod do hmotné kultury se zaměřením na předměty denní potřeby až po popis svátků a tradic spolu se zvyky prováděnými během životního cyklu. Následně se práce zaměřuje na celky jako bydlení, hmotná kultura, duchovní kultura a pohřební zvyky. Nechybí ani úvodní problematika příchodu Slovanů na naše území prostřednictvím stěhování národů a závěrečné zamyšlení nad původem našich pověstí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.