Re-Thinking Late Antique Armenia: Historiography, Material Culture, and Heritage

Autoři

PALLADINO Adrien CAMPINI Ruben MORASCHI Annalisa FOLETTI Ivan

Rok publikování 2023
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Toto tematické číslo vychází z příspěvků přednesených na konferenci "Re-Constructing Late Antique Armenia (2nd-8th Centuries CE). Historiografie, hmotná kultura, nemateriální dědictví", která se konala v únoru 2022 v Centru raně středověkých studií v Brně. Zpochybňuje místo arménské vizuální a materiální kultury v období označovaném jako pozdní antika, v době, kdy je Arménie obvykle prezentována jako meziprostor vymezený okolními vnějšími entitami: římským a perským a později arabským světem. Sborník obsahuje články, které se s tímto pojetím vyrovnávají jak z hlediska dějin umění, architektury a archeologie, tak z historiografického hlediska, které zkoumá recepci arménského umění učenci z Itálie, Ruska a Francie. Cílem článků v tomto bohatě ilustrovaném svazku je znovu postavit Arménii do pozice jedné ze sil umělecké tvorby a zprostředkování, s nimiž je třeba počítat v rámci středomořského a euroasijského prostoru pozdní antiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.