Obránci a sjednotitelé křesťanstva: Slované v představách jihoslovanských barokních snílků

Autoři

STEHLÍK Petr

Rok publikování 2023
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Popularizační přednáška v rámci Týdne humanitních věd 2023. Anotace: V Evropě plyne 17. století a na jejím východním pomezí s osmanskou říší dubrovničtí a chorvatští učenci a básníci Mavro Orbini, Ivan Gundulić, Juraj Križanić a druzí sní o Slovanstvu. Ve svých pojednáních i básnických skladbách připisují Slovanům výjimečné postavení ve světových dějinách a vyjadřují víru v jedinečnou misi, kterou mají Slované vykonat ve prospěch lidstva, potažmo ekumeny. Cílem přednášky bylo představit ideály jihoslovanských barokních snílků, poodhalit jejich myšlenkové podhoubí a poukázat na jejich pozdější využití během národotvorných procesů na slovanském jihu, a to se zvláštním ohledem na ideologii jihoslovanství, která byla ve 20. století vetkána do základů jugoslávského státu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.