Génius, mučedník, prorok: Mýtus Karla Marxe v sociálně demokratickém prostředí Předlitavska

Autoři

SOBOTKA Jaromír

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha se zabývá mýtem Karla Marxe pěstovaným v rámci sociálně demokratického prostředí v předlitavské části habsburské monarchie. Zachycuje zrod mýtu a jeho rozšíření mezi rakouské socialisty, dále funkce, které v rámci sociálně demokratického prostředí zastával, konkrétní podoby, jichž nabýval, jeho vývoj ve sledovaném čase a konečně rozdíly v rámci zvolených národních organizací strany. Práce je postavena zejména na literárním základu k jednotlivým stranickým organizacím a dále na pramenné bázi především stranické provenience, tedy programech, protokolech ze sociálně demokratických sjezdů, propagačních i osvětových brožurách a oficiálních stranických periodikách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.