Traditionen und Reflexionen der älteren Sachgruppenlexikographie : Ausgewählte Linien der onomasiologischen Erfassung der Lexik mit Bezug zum Deutschen

Název česky Tradice and reflexe starší lexikografie věcných okruhů : Vybrané směry onomasiologické lexikografie se zaměřením na němčinu
Autoři

BROM Vlastimil

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Konference Form und Funktion im linguistischen Kontext : Beiträge der linguistischen Sektion der Konferenz Form und Funktion (Ostrava 18.–20. Mai 2022)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://ff.osu.cz/29762/form-und-funktion-im-linguistischen-kontext/
Doi http://dx.doi.org/10.15452/FuFLing2023.04
Klíčová slova onomasiology; lexicography; history; German; Czech
Popis Příspěvek se zaměřuje na starší fáze onomasiologické lexikografie se zřetelem k němčině. Vybrané slovníky tohoto druhu jsou stručně charakterizovány a je diskutována související odborná reflexe, s hlavním zaměřením na vlivné autory (G. W. Leibniz a W. v. Humboldt); zvláštní pozornost je věnována myšlenkám a konceptům, které zůstaly přítomny v následné vědecké diskusi, např. konceptuálním systémům a jejich využití v lexikografii, včetně pojmového systému („Begriffssystem“) R. Halliga a W. von Wartburga.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.