Vyhodnocení fluviálních sedimentů a paleoekologická rekonstrukce prostoru ulice Křenová v Brně

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

MAJOROŠOVÁ Kristína PETŘÍK Jan PETR Libor BÍŠKOVÁ Jarmila ANTAL Róbert ZBRANEK Hynek ADAMEKOVÁ Katarína

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/33676
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2023-33676
Klíčová slova Czech Republic; Brno-Křenová; fluvial sediments; environmental geology; paleoecology
Popis Fluviální archívy jsou bohatým zdrojem informací o vlivu lokálního průmyslu na prostředí. Tento výzkum je zaměřen na holocenní fluviální sedimenty, které byly odkryty v okolí ulice Křenová v Brně. Lokalita byla zkoumána během záchranného archeologického výzkum, který odkryl zaniklé koryto řeky Svitavy a její břehy s dřevěnými konstrukcemi a archeologickými nálezy z 13. až 16. století. Tři profily byli zdokumentovány a byla popsaná jejich litologie. Vzorky pro paleoekologické, chemické a granulometrické analýzy byly odebrány ze sondy S11. Nález říčního jesepu a tvar řečiště nám umožnily určit, že řeka meandrovala. Pylová analýza z profilu ve středověkém korytu ukázala, že v blízkém okolí středověkého města byla bohatá vegetace a zároveň docházelo k postupné urbanizaci. Výsledky z chemických analýz ukázaly, že lokalita nebyla výrazně znečištěna. Hlavním zdrojem kontaminace byly pravděpodobně okolité jímky, co bylo potvrzeno mírně zvýšenými hodnotami fosforu v sedimentu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.