Silver mining and landscape changes in medieval Central Europe: Reconstructing ore processing in a buried fir forest on the Bohemian-Moravian Highlands (Koječín, Czech Republic)

Název česky Těžba stříbra a krajinné změny ve středověké střední Evropě: Rekonstrukce zpracování rudy v zasypaném jedlovém lese na Českomoravské vrchovině (Koječín)
Autoři

HRUBÝ Petr KAISER Knut KOČÁR Petr MALÝ Karel PETR Libor

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www open acces
Doi http://dx.doi.org/10.1002/gea.22002
Klíčová slova Abies sp; alluvial; late Holocene; medieval mining; metallometry; subfossil wood
Přiložené soubory
Popis Tato studie se zabývá potenciálem archeologických organických objektů v antropogenních sedimentech z hlediska výzkumu vlivu člověka na středověkou krajinu a prostředí. Na Českomoravské vrchovině, v údolí potoka (ca. 510?m.n.m.), byly archeologicky vykopány zbytky vykáceného středověkého lesního porostu s antropogenními dřevěnými strukturami a pohřbené technogenními sedimenty (ruda a hlušina). Lokalita byla analyzována interdisciplinárním přístupem s využitím archeologie, archeobotaniky, sedimentologie, pedologie a geochemie a také dendrochronologie a radiometrie. Vegetaci lze rekonstruovat jako les s dominantou jedle a příměsí smrku a olše. Okolní svahy byly pokryty listnáči. Pozůstatky dřevěných technických konstrukcí, ražených, drcené a mleté rudniny, spolu s úlomky mlecích kamenů, umožňují interpretaci místa jako mlýna na rudu napojeného na zařízení na praní rudy. Tento záznam pohřbeného středověkého jedlového lesa lze rovněž použít jako historické svědectví a analogii k současným otázkám ekologie a lesnictví s cílem ekologické revitalizace a přizpůsobení lesů probíhající změně klimatu ve střední Evropě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.