Paths to this and the next world: A La Tène sunken hut from Nižbor, Central Bohemia

Název česky Cesty na tento i onen svět: Laténská polozemnicez Nižboru ve středních Čechách
Autoři

VENCLOVÁ Natalie DRESLEROVÁ Dagmar KYSELÝ René DYČKA Michal ŠEBESTA Jiří PACHNEROVÁ BRABCOVÁ Kateřina BÍŠKOVÁ Jarmila MATOUŠEK Václav

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické Rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://archeologickerozhledy.cz/index.php/ar/article/view/222/224
Doi http://dx.doi.org/10.35686/AR.2023.25
Klíčová slova settlement – oppidum hinterland – excarnation – roads – ford – La Tene period – radiocarbon dating
Popis Článek představuje nálezový soubor z polozemnice v Nižboru, ležící naproti oppidu Stradonice na druhém břehu řeky Berounky. Nálezy z polozemnice, které svědčí o její současnosti s jednou z fází osídlení na oppidu v mladší době laténské, tvořily kromě běžných sídlištních nálezů keramiky a zvířecích kostí také kosterní pozůstatky staršího muže. Jde tedy o pramen ke studiu exkarnace, resp. zacházení s těly zemřelých ve středoevropské mladší době laténské po ukončení pohřbívání na tzv. plochých pohřebištích. Radiokar-bonové datování lidských i zvířecích kostí významně přispívá k řešení chronologie doprovodného nálezo-vého souboru, zejména malované keramiky v Čechách. Poloha lokality u pravděpodobného brodu přes Berounku tvoří výchozí bod pro rekonstrukci cest v širším okolí oppida.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.