Cizí je cizinec jen v cizině. Pojetí cizince v polovině 19. století na Moravě

Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 1999
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Český časopis historický
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Everyday history; social history; foreigners; labour migration
Popis Příspěvek je analýzou dosud neznámého pramene brněnského policejního ředitelství k evidenci obyvatelstva. Pro vyhodnocení tzv. protokolů továrních a námezdních sil zvolila autorka záměrně období před a po zrušení poddanství, tedy roky 1847-1849, aby se ukázal případný vliv tohoto významného mezníku. Základním kritériem pro analýzu byl původ evidovaných osob, dále jejich profese či stav, věk, pohlaví atd. Na příkladech osob, jež byly z protokolů vyřazeny, doložila autorka svou v úvodu předestřenou hypotézu důvodů této rozsáhlé policejní evidence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.