Wandernde Handwerksgesellen als privilegierte Gruppe. Ein Beitrag zur Geschichte des Handwerks in den böhmischen Ländern

Název česky Vandrovní tovaryši jako privilegovaná skupina. Příspěvek k dějinám řemesel v českých zemích
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Klaus Roth (ed.), Vom Handwerksgesellen zum "Green-Card"-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigration im östlichen Mitteleuropa
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Czech lands; social history; economic history; history of travelling
Popis Pro vandrovní tovaryše, pro něž bylo jejich vandrování nepostradatelnou součástí profesní dráhy, měla zemská či státní hranice pouze symbolický význam. Státem prosazovaný princip podpory užitečných cest a zamezení cestám pro stát neužitečným vedl k paradoxní situaci, že vandrovní tovaryš získal mnohem snadněji povolení k cestě do zahraničí než mladý šlechtic. Tato skutečnost sotva odpovídá zažitým představám o privilegovanosti horních vrstev. Poté, co byla v roce 1827 zavedena jako cestovní listina pro tovaryše tzv. vandrovní knížka, jež spojovala funkce cestovního pasu a pracovního osvědčení, stali se vandrovní tovaryši v otázce migrace jednou z nejsvobodnějších vrstev obyvatelstva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.