Reflexe vztahu výchovy ke zdraví a environmentální edukace v kurikulárních dokumentech ČR

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

JŮVOVÁ Alena ŘEHULKA Evžen

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Teachers and Health 6
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova health; environmental education; education to health; curricular documents
Popis Pro koncept kvality života je klíčový pocit pohody, který pramení z tělesné, duševní a sociální vyrovnanosti každého jedince. Z tohoto pojetí vyplývá, že kvalita života je dána subjektivním vnímáním individuální životní reality. Na základě sebereflexivní dimenze, která je vymezena fyzickou, psychickou a duchovní existencí člověka, lze konstatovat, že zdraví je jednou ze základních kategorií kvality života. Právo na zdraví a zdravé životní prostředí je zakotveno v Chartě základních práv Evropské unie. Z hlediska environmentální problematiky je patrná souvislost mezi kvalitou životního prostředí a zdravím. Tyto otázky řeší např. Agenda 21, Johannesburská deklarace a v České republice také dále Akční plán SPEVVO. Zda a jakým způsobem tato témata zahrnují vzdělávací programy základního vzdělávání v České republice, případně jak je reflektuje nově schválený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, se snažíme zjistit v tomto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.