Emanuel Rádl a poválečný "spor o novou českou filosofii"

Logo poskytovatele
Autoři

PAVLINCOVÁ Helena

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Hermann Tomáš - Markoš Anton (ed.). Emanuel Rádl - vědec a filosof / Scientist and Philosopher
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Czech idealistic Philosophy - T. G. Masaryk - E. Rádl - Karel Vorovka
Popis V říjnu 1920 začalo několik mladších filosofů vydávat Ruch filosofický. Pojali jej jako časopis, který by vyjadřováním jejich vlastního stanoviska přispíval k osvobození české filosofie z nadvlády pozitivismu, reprezentovaného především Františkem Krejčím. Domnívali se totiž, že pozitivismus svým pojetím filosofie, její vědeckosti, nepoznatelnosti transcendentna brání filosofii, aby mohla řešit všechny své úkoly. Když Rádl kriticky posoudil tuto jejich snahu, vyvolal polemiku známou jako spor o novou českou filosofii. Vytýkal jim nejen neadekvátní kritiku pozitivismu, ale i nedostatek zřetele k tradicím české filosofie, zejména Masarykovi, i opomíjení úkolů, které klade filosofii soudobá česká společnost. Část příspěvku se týká osobního vztahu mezi E. Rádlem a Karlem Vorovkou (1879-1929), který byl považován za vůdčího představitele mladší české idealistické filosofie. Oba přednášeli filosofii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a spolupracovali i v Jednotě filosofické. Jejich spory nebránily tomu, aby se Rádl zásadním způsobem nepodílel na Vorovkově habilitaci a profesuře. O Rádlově vztahu k Vorovkovi vypovídá i jeho dopis redaktorům připravujícím k vydání Vorovkův sborník.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.