Engaged Buddhism in the West: an Example of the Acculturation of Buddhism in the Globalized Society

Logo poskytovatele
Název česky Angažovaný buddhismus na Západě: případ akulturace buddhismu v globalozované společnosti
Autoři

LUŽNÝ Dušan

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova buddhism in the West - acculturation - engaged Buddhism
Popis Globalizace se všemi svými důsledky je hlavním faktorem řady procesů v ekonomické, politické, sociální i náboženské oblasti. Jednou ze snah o nalezení adekvátní odpovědi na změny, které globalizace přináší, je i angažovaný buddhismus. V dějinách buddhismu jde o specifický fenomén, který znamená razantnější příklon k problémům každodennosti, které buddhisté dříve často přehlíželi. Důležitým aspektem, jenž v mnohém určuje podobu dnešního angažovaného buddhismu, je nejen šíření prvků západní kultury do tradičně buddhistických zemí, ale především růst popularity buddhismu v rámci samotné západní kultury. Zde buddhismus začíná získávat novou podobu a lze předpokládat, že jeho sociálně angažovaná část bude v nejbližších letech sílit a bude hrát nezanedbatelnou úlohu při vytváření specificky západní (resp. globální) podoby buddhismu. Je pravděpodobné, že konstitutivním jádrem tohoto procesu bude hledání odpovědí na závažné morální otázky soudobé globální kultury, jejímž základním znakem je napětí mezi vzrůstající neuspořádaností a partikulárností na jedné straně a vzájemnou provázaností a závislostí na straně druhé. Jedinec je pak v tomto světě konfrontován s kvalitativně novými morálními problémy; s takovými problémy, které posilují formování sociálně angažovaného hnutí v rámci dnešního buddhismu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.