Podoby buddhismu na Západě

Logo poskytovatele
Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Dopita Miroslav – Staněk Antonín, eds., Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Buddhism; Buddhology; Buddhism in the West
Popis Text příspěvku se zabývá buddhismem na Západě, jeho dějinami a částečně se dotýká i jeho současného stavu u nás i v zahraničí. Příspěvek vychází z teze, že buddhismus na Západě, v euro-americké civilizaci, představuje svébytnou náboženskou tradici, vyrůstající z četných a rozmanitých kořenů, přičemž mezi jeho hlavní charakteristiky patří heterogennost, nesourodost. Buddhismus na Západě není jednotný náboženský směr, stejně jako je tomu v jeho kolébce v Asii, i zde existovalo a existuje množství škol, tradicí, učení atp., které se sice všechny hlásí k Buddhovi Šákjamunimu jako k zakladateli, avšak jejich nauky, praxe a tradice se v mnohém zásadně odlišují. V západním kontextu lze hovořit o čtyřech možných typech tohoto náboženství, jenž představuje racionalistický, romantický, ezoterický a angažovaný buddhismus. Vedle dějin šíření buddhismu na Západě je důležité zmínit i roli, kterou v tomto procesu hrála akademická disciplína, buddhologie, která má buddhismus za předmět svého studia.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.