Implicit meanings and racism in political advertising

Název česky Implicitní významy a rasismus v politické reklamě
Autoři

CHOVANEC Jan

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se zabývá skrytými významy v politické reklamě. Na příkladu sloganů užitých ve volebních materiálech kandidáta v českých senátních volbách ukazuje, jak mohou být texty formulovány záměrně dvojznačně tak, aby komunikovaly jak zjevné tak i skryté významy. Skryté významy mohou být v případě potřeby mluvčím zamítnuty jako desinterpretace, což je běžná strategie rasistického a jiného diskriminačního diskurzu. Adekvátní interpretace vágních a dvojznačných promluv a textů je založena na řádné kontextualizaci, která bere v úvahu různé mimojazykové skutečnosti, např. presupozice, institucionální rámce, žánrová omezení, případně i takové socio-kulturní prvky jako znalost diskurzní historie daného mluvčího. V tomto kontextu pak mohou jazykové i jiné znaky komunikovat vysoce relevantní významy, které jsou široce srozumitelné, nicméně mluvčím zároveň popiratelné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.