Multikulturní a integrovaná edukace : Potřeby a podpora, setkávání a míjení

Logo poskytovatele
Autoři

FUJDA Milan KUNDT Radek ONDRAŠINOVÁ Michaela

Rok publikování 2011
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání poskytovatelů a klientů služeb a dalších zainteresovaných stran a pro plodnou diskusi a vzájemnou zpětnou vazbu mezi všemi zúčastněnými. Tomu bude odpovídat formát jednotlivých panelů. Ideálním výsledkem tohoto setkání má být stav, kdy poskytovatelé dostanou zpětnou vazbu k tomu, jak využitelné jejich služby jsou a co by na nich mohli změnit, aby lépe odpovídaly potřebám klientů. Klienti této podpory by měli získat nové informace o tom, jaké formy podpory jsou pro ně dostupné a jakým způsobem je mohou využít. A ti, kdo utváří právní, politické a ekonomické prostředí pro toto vzájemné setkávání by se měli dozvědět, co je z hlediska poskytovatelů a klientů třeba dělat, aby výměna znalostí a dovedností a materiální a další podpora v oblasti multikulturní a inkluzivní edukace a možnosti jejího uplatnění v praxi nesly lepší výsledky a překonávaly méně překážek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.