K recepci informatiky v kontextu společenských věd : obrat k softwaru

Autoři

HORÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2012
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška je věnována aktuální reflexi informatiky, informačních technologií (IT), ve společenských vědách se zaměřením na transformace mediálních studií. Zvláštní pozornost je věnována představení východisek, předmětu výzkumu a metodologie nové disciplíny – softwarových studií. Softwarová studia navazují na současné transformace bádání mediálních studií, avšak odvracejí pozornost od těch vlastností IT, které umožňují srovnávat je s předchozími médii a zaměřují se spíše na ty jejich kvality, které nemají v historii médií precedens a možná právě proto dosud unikaly soustavnější pozornosti teoretiků médií. V rámci softwarových studií jsou IT definovány především jako programovatelná média pracující v reálném čase. Softwarová studia mají ambici stát se oborem propojujícím znalost funkčních vlastností IT s poznatky a metodami již etablovaných humanitních disciplín. Software však současně nemá být jen předmětem zájmu teoretiků, ale i prostředím a prostředkem základního výzkumu. Iniciativa pro vznik softwarových studií tedy vytváří podmínky pro výzkum softwaru v kulturně společenském kontextu a pro uplatnění softwaru při analýze kulturní produkce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.