Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ediční řada s tradicí od roku 1923

Ediční tým FF MU

telefon: 549 49 6262
e‑mail: