Informace o projektu
Ekonomicko-sociální struktura raně středověkého centra a jeho zázemí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/99/D069
Období řešení
1/1999 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zachování kontinuity vědecké práce na významném raně středověkém hradisku Pohansku u Břeclavi. Dosavadní bádání bude rozšířeno o nové otázky řešené s pomocí moderních metodologických postupů a informačních technologií. Práce navazuje na výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, které na lokalitě probíhají již 40 let. Těžiště projektu leží ve finálním vyhodnocení řemeslnického areálu v severovýchodní části hradiska a jedné ze zemědělských osad, které se nacházely v zázemí hradiska a zabezpečovaly výživu lidnatého centra. Na základě detailního poznání nových sídlištních komponent hradiska a jeho zázemí bude možné vytvořit model ekonomicko - sociální struktury raně středověkého centra. V projektu budou využity nejnovější informační technologie jako relační databáze, geografické informační systémy a multivariační statistické analýzy.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.