Informace o projektu
Mytologická témata v nástropní malbě 17. století v Čechách a na Moravě v celoevropském kontextu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GPP409/12/P101
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
barokní umění, nástropní malba, ikonografie, mytologie, 17. století

Projekt je koncentrován na výzkum českého a moravského nástěnného malířství 17. století s mytologickou tematikou, se snahou zapojit jej do šiřšího evropského kontextu. Pro dané účely bylo zvoleno šest objektů s relativně komplexně dochovanými výzdobami, kterým byla dosud věnována pouze marginální odborná
pozornost (Nové Město nad Metují, Holešov, Doudleby nad Orlicí, Štěkeň, Nový Hrad u Jimlína a Radíč). Cílem projektu je nejen základní ikonogra cké určení mytologických příběhů v rámci jmenovaných výzdob, ale také širší kulturně historické zhodnocení výzdobných celků. Jeden z aspektů tohoto studia představují reprezentační strategie objednavatelů (v návaznosti na jejich aspirace, sociální status, intelektuální zázemí či svatební politiku, apod.), dále umístění maleb s ohledem na funkci jednotlivých částí rezidencí (v kontextu dobové teorie decora) či jejich vztah k jiným evropským rezidencím. Posledně jmenovaná oblast souvisí zejména s komparací s gra ckými předlohami, kde například vliv dvorské francouzské grafi ky podle stávajících zjištění sehrával poměrně významnou roli.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.