Ve společenství bohů a hrdinů : Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

NOKKALA MILTOVÁ Radka

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace mapuje mytologickou nástěnnou malbu v českých zemích v 17. století. Šíře vytyčené problematiky je obrovská, protože takřka všechny palácové a zámecké komplexy, které byly v průběhu barokního období dekorovány, nesou na svých stropech či stěnách malby s mytologickou látkou. Proto byl tento výzkum omezen několika zásadními kritérii, od časového po funkčně-geografické. Předně se publikace zaměřuje na časové rozpětí mezi léty 1650–1690, na dobu, která bývá obecnými stylovými kategoriemi nazývána raným barokem a kdy české země procházely rozsáhlou obnovou po třicetileté válce. Tato perioda stále představuje v české uměleckohistorické historiografii největší vakuum. Cílem této publikace rozhodně nemá být představení vyčerpávajícího katalogu veškeré mytologické malby 17. století dochované v českých zemích. Nýbrž na sevřeném a dostatečně velkém vzorku ukázat reprezentační strategie objednavatelů, tendence malby 17. století a interpretační možnosti při posuzování mytologické malby obecně. První část této práce se obrací k detailní analýze výzdob patnácti šlechtických venkovských rezidencí druhé poloviny 17. století: zámků Nové Město nad Metují, Štěkeň, Náměšť nad Oslavou, Kroměříž, Roudnice nad Labem, Milešov, Lnáře, Libochovice, Děčín, Nový Falkenburk, Plumlov, Holešov, Radíč, Nový Hrad u Jimlína a Doudleby nad Orlicí. Na půdorysu tohoto základního výzkumu jsou v rámci oněch patnácti zámeckých výzdob sledovány širší kulturněhistorické aspekty mytologické malby 17. století v českých zemích, a to následující: formální inspirace a vzorové rezidence; reprezentační strategie šlechty; možnosti interpretace mytologické malby v souvislosti s trojím výkladem antických mýtů v dílech mytografů a vztah nástěnných maleb k prostorovému členění rezidencí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.