Edmund Campion: Umění dramatu, rétorika a literární obraznost

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP409/12/0952
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Edmund Campion (1540-1581), umění, dějiny divadla, estetika, rétorika, alžbětinská kultura, rudolfinská Praha

Publikace

Počet publikací: 5