Přítomnost Edmunda Campiona v Shakesperových hrách

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kontexty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Edmund Campion; Shakespeare; Culture History; Catholic religion; literature
Popis Edmund Campion (1540-81), kazatel, teolog, dramatik, historik. Shakespeare čerpá z jeho "Dvou knih irských historií" pro charakteristiku kardinála Wolseyho v Jindřichu VIII (IV,2). Studie probírá i další odkazy ke Campionovi; řeč vévody Buckinghama před popravou (II,1) a narážky na "starého poustevníka z Prahy" ve Večeru tříkrálovém (IV,2). .
Související projekty: