Informace o projektu
Encyklopedie srovnávací literárněvědné terminologie

Kód projektu
IAA9164301
Období řešení
1/2003 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
literary criticism; theory of literature; comparative dictionery of literary terminology; comparative poetics of English, American, German, French, Italian, Russian, Czech literatures

Předkládaný projekt "Encyklopedie srovnávací literárněvědné terminologie a metodologie" bude dílem, jež poskytne odborníkům i širší veřejnosti poučenou interpretaci shod a rozdílů v literární terminologii minimálně v šesti literaturách na srovnávací bázi. Význam projektu spočívá v jeho relativní jedinečnosti, neboť navrhovateli není znám žádný podobný takto koncipovaný projekt, jehož užitečnost a poznávací ráz by umožňoval proniknout do srovnávací synchronní i diachronní sítě, jejímž východiskem je jazyková a kulturní báze starořečtiny a latiny. Projekt tohoto typu reaguje na požadavky současných evropských integračních procesů ve smyslu vzájemného porozumění, přibližování, ale také tolerance historické a současné metodologické jinakosti. V současnosti jsou u nás terminologické slovníky buď zastaralé, nebo zaměřené velmi úzce, a předkládaný projekt hodlá tento nedostatek odstranit na poli literárněvědné terminologie a metodologie.

Publikace

Počet publikací: 96


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.