Informace o projektu
E-learning v kontextu sémantického webu

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
1ET208050401
Období řešení
7/2004 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
elektronická podpora vzdělávání, sémantický web, zpracování přirozeného jazyka, personalizované systémy, adaptivní systémy, asistivní technologie

Záměrem předkládaného projektu je vývoj metodologie a technických prostředků pro podporu nových forem vzdělávání na bázi technologií sémantického webu s důrazem na začlenění metod zpracování přirozeného jazyka, adaptivních a personalizovaných systémů. K prioritám první fáze patří integrace běžných aplikací zpracování přirozeného jazyka, jako jsou vyhledávače s morfologií, řešení návaznosti na Wordnet, automatická klasifikace a určování podobnosti dokumentů, automatizovaná extrakce klíčových slov, rejstříků, abstraktů, nalezení souvisejícího zdroje z digitálních knihoven a webu. Navazovat bude výzkum a vývoj metod indexace a dotazování nad systémy provázaných dokumentů, jejich adaptivnost a personalizace.
V další fázi to bude využití technik získávání znalostí pro analýzy a adptace průchodů elektronickým kurzem, budování a aplikace korpusu chyb.
Uvedené nástroje uvolňovat k použití přímo nebo jako webové služby (outsourcing). K tomu využívat technologií vysokorychlostních sítí a Gridů.

Výsledky

Výsledky základního výzkumu budou průběžně zveřejňovány ve formě vědeckých publikací, technických zpráv a popularizačních článk. Produkty vývoje budou uvolňovány jako volně dostupné nástroje, resp. jako nabízené služby celé škále potenciálních zájemců - od komerčních firem přes školy až po širokou veřejnost. Cílem projektu je vyvíjet nikoli pro konkrétního zájemce z komerční praxe, ale poskytovat obecně použitelné, volně dostupné nástroje a lužby určené k integraci do dalších systémů.

Publikace

Počet publikací: 93


Předchozí 1 4 5 6 7 8 9 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.