Scholia k Apollóniovi Rhodskému: metodologie antického vědeckého přístupu k literárnímu dílu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/05/P134
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Scholia, řecká literatura, literární kritika, Apollónius Rhodský

Scholia, exegetické poznámky psané na okraji některých antických literárních textů, jsou pro moderní klasické filology důležitou studnicí textových variant, které se nedochovaly v rukopisech, textově kritických poznámek a dobové literární kritiky. Významně tak pomáhají našemu chápání oněch děl, k nímž se vztahují, avšak doposud byla pouze prostředkem, nikoliv předmětem bádání. A přitom nám tyto poznámky mohou ukázat mnohem více, např. jaké otázky si kladli starověcí filologové, naznačit směr, kterým se ubírala jejich pozornost, zkrátka odhalit, co stálo na počátcích evropské literární vědy. Předložený projekt má přispět k zaplnění mezery ve studiu antické literatury tím, že bude zkoumat scholia nikoliv ve vztahu k určitému dílu, ale jako výpověď o metodologii antické literární vědy (studijním textem budou scholia k Apollóniovi Rhodskému, významnému epickému básníkovi). Předpokládaným výstupem projektu je monografie pojednávající o starověkém přístupu ke starověkému literárnímu dílu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.