Informace o projektu
Rozvoj, inovace a integrace studijních programů a oborů pro učitele a pracovníky ve školství a vzdělávání

Kód projektu
ROZV/183/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát

Cílem projektu je mezifakultně koordinovaná příprava podkladů pro inovaci studijních programů a jejich oborů, včetně akreditačních materiálů nově zakládaných oborů, s ohledem na očekávané legislativní požadavky (připravovaný školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících). Součástí projektu je rovněž integrace vybraných společných obecných a praktických částí studijních programů vzdělávajících učitele (výuka pedagogicko-psychologických disciplín, pedagogické praxe, výukové celky směřující k přípravě učitelů na specifické oblasti práce se žáky - např. problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu, aktivity orientované na využití volného času - sport a tělovýchovné aktivity a odborného zájmu - jazykové vzdělávání).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.